Vải đánh bóng trong sản xuất công nghiệp

Để đánh bóng vật liệu với độ bóng cao, thì sau giai đoạn sử dụng trên tấm lapping cần thêm công đoạn đánh bóng với vải để tăng chất lượng.

Vải ngoài tác dụng làm bóng còn giúp giữ các dung dịch mài.

Engis cung cấp hàng loạt các loại vải đánh bóng để có thể phù hợp với nhiều loại vật liệu khác nhau như:

• Optical components: LiNbO3, CaF2, MgF2, Si, Ge, KTP, DKDP, etc.

• Planarization of MEMS structures

• Semiconductor materials: InP, Sapphire, GaSb, InSb, SoS, SiC, GaN, etc.

• Polishing of high grade metal substrates: Titanium, Nickel, Copper, Gold, etc.

• Industrial metals: Aluminum, Carbide, Steel, Bronze, etc.

• Industrial Ceramics, Glass & Quartz

Các vải đánh bóng với 3 loại chính: vải nén, vải dệt, vải không dệt với sự bố trí chất mài mòn khác nhau phù hợp với yêu cầu độ bóng khác nhau.

Ngoài ra, chúng tôi còn thiết kế rảnh hoặc không có rảnh, có chất bám dính hoặc không bám dính, tùy theo yêu cầu.

Bảng hướng dẫn chọn loại vải  phù hợp: