Phim đĩa mài cho máy đánh bóng mẫu

Allied High Tech sản xuất đa dạng cho các loại phim, đĩa mài lapping, đánh bóng mẫu kim tương sử dụng cho máy đánh bóng mẫu bằng các vật liệu như: kim cương, nhôm oxit, cacbua silic, silicon dioxit …

Liên hệ với chúng tôi để mua hàng, đại diện hãng Allied High Tech  tại Việt Nam.

DĐ: 093 234 7797

1, Phim lapping nhôm oxit

Khuyến khích sử dụng cho kim loại đen và kính

Mã SP Mô tả
50-20040 Aluminum Oxide Lapping Film, 30 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20045 Aluminum Oxide Lapping Film, 12 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20050 Aluminum Oxide Lapping Film, 9 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20052 Aluminum Oxide Lapping Film, 5 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20055 Aluminum Oxide Lapping Film, 3 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20060 Aluminum Oxide Lapping Film, 1 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20065 Aluminum Oxide Lapping Film, 0.3 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20067 Aluminum Oxide Lapping Film, 0.05 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20070 Aluminum Oxide Lapping Film Assortment Pack, 8″ Disc (10 each of 30, 12, 9, 3, 1, 0.3, & 0.05 Micron)
50-20120 Aluminum Oxide Lapping Film, 9 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/50)
50-20123 Aluminum Oxide Lapping Film, 5 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/50)
50-20125 Aluminum Oxide Lapping Film, 3 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/50)
50-20130 Aluminum Oxide Lapping Film, 1 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/50)
50-20135 Aluminum Oxide Lapping Film, 0.3 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/50)
50-10545 Silicon Carbide Paper, 400 Grit, 3″ x 11″ Adhesive Back Strip (Pk/100)
50-10550 Silicon Carbide Paper, 600 Grit, 3″ x 11″ Adhesive Back Strip (Pk/100)
50-10555 Silicon Carbide Paper, 800 (P-2400) Grit, 3″ x 11″ Adhesive Back Strip (Pk/100)
50-10560 Silicon Carbide Paper, 1200 (P-4000) Grit, 3″ x 11″ Adhesive Back Strip (Pk/100)

2. Đĩa mạ kim cương 8 inch DIA-GRID

Khuyến khích sử dụng cho các vật liệu khó như gốm sứ, vật liệu tổng hợp, cacbua và vật liệu tổng hợp kim loại

Mã SP Mô tả
50-50000 Dia-Grid Diamond, 260 Micron Metal Plated, 8″ Adhesive Back Disc
50-50000M Dia-Grid Diamond, 260 Micron Metal Plated, 8″ Disc, for MAGNETIC System
50-50005 Dia-Grid Diamond, 125 Micron Metal Plated, 8″ Adhesive Back Disc
50-50005M Dia-Grid Diamond, 125 Micron Metal Plated, 8″ Disc, for MAGNETIC System
50-50010 Dia-Grid Diamond, 70 Micron Metal Plated, 8″ Adhesive Back Disc
50-50010M Dia-Grid Diamond, 70 Micron Metal Plated, 8″ Disc, for MAGNETIC System
50-50015 Dia-Grid Diamond, 30 Micron Metal Plated, 8″ Adhesive Back Disc
50-50015M Dia-Grid Diamond, 30 Micron Metal Plated, 8″ Disc, for MAGNETIC System
50-50025 Dia-Grid Diamond, 15 Micron Metal Plated, 8″ Adhesive Back Disc
50-50025M Dia-Grid Diamond, 15 Micron Metal Plated, 8″ Disc, for MAGNETIC System
50-50035 Dia-Grid Diamond, 9 Micron Metal Plated, 8″ Adhesive Back Disc
50-50035M Dia-Grid Diamond, 9 Micron Metal Plated, 8″ Disc, for MAGNETIC System
50-50040 Dia-Grid Diamond, 6 Micron Metal Plated, 8″ Adhesive Back Disc
50-50040M Dia-Grid Diamond, 6 Micron Metal Plated, 8″ Disc, for MAGNETIC System
50-10550 Silicon Carbide Paper, 600 Grit, 3″ x 11″ Adhesive Back Strip (Pk/100)
50-10555 Silicon Carbide Paper, 800 (P-2400) Grit, 3″ x 11″ Adhesive Back Strip (Pk/100)
50-10560 Silicon Carbide Paper, 1200 (P-4000) Grit, 3″ x 11″ Adhesive Back Strip (Pk/100)

 

3.  Đĩa mạ kim cương 10 inch DIA-GRID

Đĩa kim cương Dia-Grid được khuyến khích sử dụng cho các vật liệu khó  như gốm sứ, vật liệu tổng hợp, cacbua và vật liệu tổng hợp kim loại

Mã SP Mô tả
50-50100 Dia-Grid Diamond, 260 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50100M Dia-Grid Diamond, 260 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-50105 Dia-Grid Diamond, 125 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50105M Dia-Grid Diamond, 125 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-50110 Dia-Grid Diamond, 70 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50110M Dia-Grid Diamond, 70 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-50115 Dia-Grid Diamond, 30 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50115M Dia-Grid Diamond, 30 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-50125 Dia-Grid Diamond, 15 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50125M Dia-Grid Diamond, 15 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-50135 Dia-Grid Diamond, 9 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50135M Dia-Grid Diamond, 9 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-50140 Dia-Grid Diamond, 6 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50140M Dia-Grid Diamond, 6 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-10555 Silicon Carbide Paper, 800 (P-2400) Grit, 3″ x 11″ Adhesive Back Strip (Pk/100)
50-10560 Silicon Carbide Paper, 1200 (P-4000) Grit, 3″ x 11″ Adhesive Back Strip (Pk/100)

4. Đĩa mạ kim cương 12 inch DIA-GRID

Đĩa kim cương Dia-Grid được khuyến khích sử dụng cho các vật liệu khó như gốm sứ, vật liệu tổng hợp, cacbua và vật liệu tổng hợp kim loại

 

Mã SP Mô tả
50-51000 Dia-Grid Diamond, 260 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51000M Dia-Grid Diamond, 260 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-51005 Dia-Grid Diamond, 125 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51005M Dia-Grid Diamond, 125 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-51010 Dia-Grid Diamond, 70 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51010M Dia-Grid Diamond, 70 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-51015 Dia-Grid Diamond, 30 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51015M Dia-Grid Diamond, 30 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-51025 Dia-Grid Diamond, 15 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51025M Dia-Grid Diamond, 15 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-51035 Dia-Grid Diamond, 9 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51035M Dia-Grid Diamond, 9 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-51040 Dia-Grid Diamond, 6 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51040M Dia-Grid Diamond, 6 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-10560 Silicon Carbide Paper, 1200 (P-4000) Grit, 3″ x 11″ Adhesive Back Strip (Pk/100)

5. Dia-grid diamond discs – resin bond – 08″

Đĩa kim cương Dia-Grid được khuyên dùng cho nhiều loại vật liệu khác nhau bao gồm kim loại cứng và lớp phủ phi kim loại

Mã SP Mô tả
50-80800 Dia-Grid Diamond, 80 Grit Resin Bond, 8″ Adhesive Back Disc
50-80800M Dia-Grid Diamond, 80 Grit Resin Bond, 8″ Disc, for MAGNETIC System
50-80805 Dia-Grid Diamond, 120 Grit Resin Bond, 8″ Adhesive Back Disc
50-80805M Dia-Grid Diamond, 120 Grit Resin Bond, 8″ Disc, for MAGNETIC System
50-80810 Dia-Grid Diamond, 220 Grit Resin Bond, 8″ Adhesive Back Disc
50-80810M Dia-Grid Diamond, 220 Grit Resin Bond, 8″ Disc, for MAGNETIC System
50-80820 Dia-Grid Diamond, 40 µm Resin Bond, 8″ Adhesive Back Disc
50-80820M Dia-Grid Diamond, 40 µm Resin Bond, 8″ Disc, for MAGNETIC System
50-80825 Dia-Grid Diamond, 25 µm Resin Bond, 8″ Adhesive Back Disc
50-80825M Dia-Grid Diamond, 25 µm Resin Bond, 8″ Disc, for MAGNETIC System
50-80830 Dia-Grid Diamond, 9 µm Resin Bond, 8″ Adhesive Back Disc
50-80830M Dia-Grid Diamond, 9 µm Resin Bond, 8″ Disc, for MAGNETIC System

5. Dia-grid diamond discs – resin bond – 10″

Mã SP Mô tả
50-50100 Dia-Grid Diamond, 260 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50100M Dia-Grid Diamond, 260 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-50105 Dia-Grid Diamond, 125 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50105M Dia-Grid Diamond, 125 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-50110 Dia-Grid Diamond, 70 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50110M Dia-Grid Diamond, 70 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-50115 Dia-Grid Diamond, 30 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50115M Dia-Grid Diamond, 30 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-50125 Dia-Grid Diamond, 15 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50125M Dia-Grid Diamond, 15 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-50135 Dia-Grid Diamond, 9 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50135M Dia-Grid Diamond, 9 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System
50-50140 Dia-Grid Diamond, 6 Micron Metal Plated, 10″ Adhesive Back Disc
50-50140M Dia-Grid Diamond, 6 Micron Metal Plated, 10″ Disc, for MAGNETIC System

6. Dia-grid diamond discs – resin bond – 12″

Đĩa kim cương Dia-Grid được khuyên dùng cho nhiều loại vật liệu khác nhau bao gồm kim loại cứng và lớp phủ phi kim loại

Mã SP Mô tả
50-51000 Dia-Grid Diamond, 260 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51000M Dia-Grid Diamond, 260 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-51005 Dia-Grid Diamond, 125 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51005M Dia-Grid Diamond, 125 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-51010 Dia-Grid Diamond, 70 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51010M Dia-Grid Diamond, 70 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-51015 Dia-Grid Diamond, 30 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51015M Dia-Grid Diamond, 30 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-51025 Dia-Grid Diamond, 15 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51025M Dia-Grid Diamond, 15 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-51035 Dia-Grid Diamond, 9 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51035M Dia-Grid Diamond, 9 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System
50-51040 Dia-Grid Diamond, 6 Micron Metal Plated, 12″ Adhesive Back Disc
50-51040M Dia-Grid Diamond, 6 Micron Metal Plated, 12″ Disc, for MAGNETIC System

 

7. Đĩa kim cương lưới hình chữ nhật

Dia-Grid RIGID là đĩa mài kim cương bằng nhựa liên kết được thiết kế để mài thô / mài  vật liệu cứng.Với cả diện tích phủ lướn và lớp kim cương dày, Dia-Grid RIGID mang lại khả năng chống mài mòn cao hơn, dẫn đến tuổi thọ sản phẩm dài hơn.

Mã SP Mô tả
50-70805M Dia-Grid RIGID, 120 Grit (P-120) Resin Bond Diamond Grinding Disc, 8″/200 mm
50-70810M Dia-Grid RIGID, 220 Grit (P-220) Resin Bond Diamond Grinding Disc, 8″/200 mm
50-70820M Dia-Grid RIGID, 600 Grit (P-12000) Resin Bond Diamond Grinding Disc, 8″/200 mm
50-71005M Dia-Grid RIGID, 120 Grit (P-120) Resin Bond Diamond Grinding Disc, 10″/250 mm
50-71010M Dia-Grid RIGID, 220 Grit (P-220) Resin Bond Diamond Grinding Disc, 10″/250 mm
50-71020M Dia-Grid RIGID, 600 Grit (P-1200) Resin Bond Diamond Grinding Disc, 10″/250 mm
50-71205M Dia-Grid RIGID, 120 Grit (P-120) Resin Bond Diamond Grinding Disc, 12″/300 mm
50-71210M Dia-Grid RIGID, 220 Grit (P-220) Resin Bond Diamond Grinding Disc, 12″/300 mm
50-71220M Dia-Grid RIGID, 600 Grit (P-1200) Resin Bond Diamond Grinding Disc, 12″/300 mm

8. Phim Lapping kim cương Loại B

Phim Lapping kim cương loại B có hạt kim cương chứa trong hạt gốm được nhựa liên kết với một phim mylar. Khi các hạt bị mòn đi, các hạt kim cương mới được tiếp xúc để cho phép loại bỏ vật liệu tích cực liên tục. Phim loại B cung cấp lớp phủ hoàn thiện thô hơn so với phim phủ kim cương tiêu chuẩn và thường được sử dụng cho các mẫu phía trong.

Mã SP Mô tả
50-30050B Diamond Lapping Film, 9 Micron Type B, 8″ Disc (Pk/5)
50-30055B Diamond Lapping Film, 6 Micron Type B, 8″ Disc (Pk/5)
50-30060B Diamond Lapping Film, 3 Micron Type B, 8″ Disc (Pk/5)
50-30065B Diamond Lapping Film, 1 Micron Type B, 8″ Disc (Pk/5)
50-30070B Diamond Lapping Film, 0.5 Micron Type B, 8″ Disc (Pk/5)
50-30130B Diamond Lapping Film, 9 Micron Type B, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30135B Diamond Lapping Film, 6 Micron Type B, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30140B Diamond Lapping Film, 3 Micron Type B, 8″ Adhesive Back Disc(Pk/5)
50-30145B Diamond Lapping Film, 1 Micron Type B, 8″ Adhesive Back Disc(Pk/5)
50-30170B Diamond Lapping Film, 9 Micron Type B, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30175B Diamond Lapping Film, 6 Micron Type B, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30180B Diamond Lapping Film, 3 Micron Type B, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30185B Diamond Lapping Film, 1 Micron Type B, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/5)

9. Đĩa kim cương Lapping tiêu chuẩn 8 inch

Sử dụng đa dạng các loại vật liệu cần đánh bóng, mài phẳng

Mã SP Mô tả
50-30030 Diamond Lapping Film, 60 Micron, 8″ Disc (Pk/5)
50-30035 Diamond Lapping Film, 45 Micron, 8″ Disc (Pk/5)
50-30038 Diamond Lapping Film, 35 Micron, 8″ Disc (Pk/5)
50-30040 Diamond Lapping Film, 30 Micron, 8″ Disc (Pk/5)
50-30045 Diamond Lapping Film, 15 Micron, 8″ Disc (Pk/5)
50-30050 Diamond Lapping Film, 9 Micron, 8″ Disc (Pk/5)
50-30055 Diamond Lapping Film, 6 Micron, 8″ Disc (Pk/5)
50-30060 Diamond Lapping Film, 3 Micron, 8″ Disc (Pk/5)
50-30065 Diamond Lapping Film, 1 Micron, 8″ Disc (Pk/5)
50-30070 Diamond Lapping Film, 0.5 Micron, 8″ Disc (Pk/5)
50-30073 Diamond Lapping Film, 0.25 Micron, 8″ Disc (Pk/5)
50-30075 Diamond Lapping Film, 0.1 Micron, 8″ Disc (Pk/5)
50-30076 Diamond Lapping Film Assortment Pack, 8″ Disc (1 each of 35, 30, 15, 9, 6, 3, 1, 0.5, 0.25, & 0.1 Micron)
50-30118 Diamond Lapping Film, 35 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30120 Diamond Lapping Film, 30 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30125 Diamond Lapping Film, 15 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30130 Diamond Lapping Film, 9 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30135 Diamond Lapping Film, 6 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30140 Diamond Lapping Film, 3 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30145 Diamond Lapping Film, 1 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30150 Diamond Lapping Film, 0.5 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30153 Diamond Lapping Film, 0.25 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30155 Diamond Lapping Film, 0.1 Micron, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30156 Diamond Lapping Film Assortment Pack, 8″ Adhesive Back Disc (1 each of 35, 30, 15, 9, 6, 3, 1, 0.5, 0.25, & 0.1 Micron)

10.

10. Đĩa kim cương Lapping tiêu chuẩn 10 inch

Sử dụng đa dạng các loại vật liệu cần đánh bóng, mài phẳng trong kiểm tra mẫu, đánh bóng mẫu kim tương

Mã SP Mô tả
50-31040 Diamond Lapping Film, 30 Micron, 10″ Disc (Pk/5)
50-31055 Diamond Lapping Film, 6 Micron, 10″ Disc (Pk/5)
50-31060 Diamond Lapping Film, 3 Micron, 10″ Disc (Pk/5)
50-31065 Diamond Lapping Film, 1 Micron, 10″ Disc (Pk/5)
50-31070 Diamond Lapping Film, 0.5 Micron, 10″ Disc (Pk/5)

11. Đĩa kim cương Lapping tiêu chuẩn 12 inch

Mã SP Mô tả
50-31238 Diamond Lapping Film, 35 Micron, 12″ Disc (Pk/5)
50-31240 Diamond Lapping Film, 30 Micron, 12″ Disc (Pk/5)
50-31245 Diamond Lapping Film, 15 Micron, 12″ Disc (Pk/5)
50-31250 Diamond Lapping Film, 9 Micron, 12″ Disc (Pk/5)
50-31255 Diamond Lapping Film, 6 Micron, 12″ Disc (Pk/5)
50-31260 Diamond Lapping Film, 3 Micron, 12″ Disc (Pk/5)
50-31265 Diamond Lapping Film, 1 Micron, 12″ Disc (Pk/5)
50-31270 Diamond Lapping Film, 0.5 Micron, 12″ Disc (Pk/5)
50-31275 Diamond Lapping Film, 0.1 Micron, 12″ Disc (Pk/5)
50-30160 Diamond Lapping Film, 30 Micron, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30165 Diamond Lapping Film, 15 Micron, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30170 Diamond Lapping Film, 9 Micron, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30175 Diamond Lapping Film, 6 Micron, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30180 Diamond Lapping Film, 3 Micron, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30185 Diamond Lapping Film, 1 Micron, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30190 Diamond Lapping Film, 0.5 Micron, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/5)
50-30195 Diamond Lapping Film, 0.1 Micron, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/5)

12. Silicon Carbide & Silicon Dioxide Lapping Films

Màng silicon silicon và silicon Dioxide bao gồm màng phủ nhựa phủ nhựa silicon carbide hoặc silicon dioxide.Chúng được khuyến khích cho các ứng dụng nghiền và mài chính xác, yêu cầu giữ cạnh.
Các tính năng: 
* Micron cao cấp đánh bóng để sản xuất hoàn thiện chính xác   30-1 micron
*  đồng nhất và mẫu planarity
* Chống nước, dầu và hầu hết các dung môi
* Mã màu để xác định nhanh chóng
* Sử dụng cho đóng gói hoặc không đóng gói mẫu
Silicon Carbide: được khuyên dùng cho kim loại màu và polyme.
Silicon Dioxide:được đề nghị như là một thay thế cho keo và vải để đánh bóng cuối cùng trên các mẫu SEM và TEM.

Mã SP Mô tả
50-20075 Silicon Carbide Lapping Film, 30 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20080 Silicon Carbide Lapping Film, 15 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20085 Silicon Carbide Lapping Film, 9 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20090 Silicon Carbide Lapping Film, 5 Micron, 8″ Disc (Pk/50)
50-20105 Silicon Carbide Lapping Film Assortment Pack, 8″ Disc (10 each of 30, 15, 9, & 5 Micron)
50-20097 Silicon Dioxide Final Lapping Film, 0.01 Micron, 8″ Disc (Pk/20)

13.  Đĩa cacbua dính silicon carbide – 08 “

Được thiết kế cho mài và đánh bóng tinh nhiều loại vật liệu. Chúng có tính năng phân loại khoáng chất cao cấp, một lớp phủ nhựa và một phụ gia cao su trong giấy. Sự kết hợp này chống lại sự xâm nhập của nước, tạo ra một đĩa bền hơn với các đặc tính cắt đồng đều giúp giảm thiểu biến dạng mẫu và biến dạng. Đĩa mài mòn cacbua silic của Allied được sản xuất với chất lượng cao được đề nghị cho các yêu cầu phòng thí nghiệm chung.

Mã SP Mô tả
50-10045 Silicon Carbide Paper, 60 Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10046 Silicon Carbide Paper, 80 Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10050 Silicon Carbide Paper, 120 Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10055 Silicon Carbide Paper, 180 Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10060 Silicon Carbide Paper, 240 Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10065 Silicon Carbide Paper, 320 Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10070 Silicon Carbide Paper, 400 Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10074 Silicon Carbide Paper, 600 Fine Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10075 Silicon Carbide Paper, 600 Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10076 Silicon Carbide Paper, 800 (P-2400) Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10077 Silicon Carbide Paper, 1200 (P-4000) Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10078 Silicon Carbide Paper, 1200 Fine Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)

14.  Đĩa cacbua dính silicon carbide – 10 “

Mã SP Mô tả
50-11045 Silicon Carbide Paper, 60 Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-11047 Silicon Carbide Paper, 80 Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-11050 Silicon Carbide Paper, 120 Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-11055 Silicon Carbide Paper, 180 Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-11060 Silicon Carbide Paper, 240 Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-11065 Silicon Carbide Paper, 320 Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-11070 Silicon Carbide Paper, 400 Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-11074 Silicon Carbide Paper, 600 Fine Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-11075 Silicon Carbide Paper, 600 Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-11076 Silicon Carbide Paper, 800 (P-2400) Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-11077 Silicon Carbide Paper, 1200 (P-4000) Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-11078 Silicon Carbide Paper, 1200 Fine Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
ASSORT-PSA10 Silicon Carbide Paper Assortment Pack, 10″ (250 mm) Adhesive Back Disc, 25 each: 180 (50-11055), 320 (50-11065), 600 (50-11075), & 1200 (50-11077) Grit

15.  Đĩa cacbua dính silicon carbide – 12 “

Mã SP Mô tả
50-10215 Silicon Carbide Paper, 60 Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10217 Silicon Carbide Paper, 80 Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10220 Silicon Carbide Paper, 120 Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10225 Silicon Carbide Paper, 180 Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10230 Silicon Carbide Paper, 240 Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10235 Silicon Carbide Paper, 320 Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10240 Silicon Carbide Paper, 400 Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10244 Silicon Carbide Paper, 600 Fine Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10245 Silicon Carbide Paper, 600 Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10246 Silicon Carbide Paper, 800 (P-2400) Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10247 Silicon Carbide Paper, 1200 (P-4000) Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-10248 Silicon Carbide Paper, 1200 Fine Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
ASSORT-PSA12 Silicon Carbide Paper Assortment Pack, 12″ (300 mm) Adhesive Back Disc, 25 each: 180 (50-10225), 320 (50-10235), 600 (50-10245), & 1200 (50-10247) Grit

16.  Đĩa cacbua dính silicon carbide 2-7 / 8 “

Mã SP Mô tả
50-00055 Silicon Carbide Paper, 180 Grit, 2-7/8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-00060 Silicon Carbide Paper, 240 Grit, 2-7/8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-00065 Silicon Carbide Paper, 320 Grit, 2-7/8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-00070 Silicon Carbide Paper, 400 Grit, 2-7/8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-00075 Silicon Carbide Paper, 600 Grit, 2-7/8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-00076 Silicon Carbide Paper, 800 (P-2400) Grit, 2-7/8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-00077 Silicon Carbide Paper, 1200 Grit (P-4000), 2-7/8″ Adhesive Back Disc (Pk/100)

17. Đĩa silicon carbide fine grit

Đĩa mài  cacbua silit mịn được phủ tĩnh điện, cho phép tiếp tục loại bỏ phần dư (cắt) sau bước 600 grit. Chúng khác với các đĩa grit tiêu chuẩn 800/2400 và 1200/4000, được tráng phủ và “đánh bóng” hơn “cắt”. Được đề xuất cho việc đánh bóng trước kim cương, các vật liệu nhẹ hơn bôi nhọ hoặc mài bước để phân tích lỗi.

Mã SP Mô tả
53-10035 Silicon Carbide Paper, 1000 Fine Grit, 8″ Disc (Pk/100)
53-10040 Silicon Carbide Paper, 1200 Fine Grit, 8″ Disc (Pk/100)
53-10042 Silicon Carbide Paper, 1500 Fine Grit, 8″ Disc (Pk/100)
53-10043 Silicon Carbide Paper, 2000 Fine Grit, 8″ Disc (Pk/100)
53-10044 Silicon Carbide Paper, 2500 Fine Grit, 8″ Disc (Pk/100)
53-10180 Silicon Carbide Paper, 1000 Fine Grit, 12″ Disc (Pk/100)
53-10181 Silicon Carbide Paper, 1200 Fine Grit, 12″ Disc (Pk/100)
53-10182 Silicon Carbide Paper, 1500 Fine Grit, 12″ Disc (Pk/100)
53-10183 Silicon Carbide Paper, 2000 Fine Grit, 12″ Disc (Pk/100)
53-10184 Silicon Carbide Paper, 2500 Fine Grit, 12″ Disc (Pk/100)
50-11077 Silicon Carbide Paper, 1200 (P-4000) Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)
50-11078 Silicon Carbide Paper, 1200 Fine Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/100)

18. Các đĩa Đĩa mài  cacbua silit 8 inch, 10 inch và 12inch

19.  Đĩa đánh bóng Zirconia alumina

Zirconia Alumina cung cấp loại bỏ vật liệu nhanh chóng và khả năng chống mài mòn tuyệt vời mà không tạo ra nhiệt quá mức.Sử dụng Zirconia Alumina khi nghiền cứng, kim loại đen và hợp kim trên máy mài thủ công tự động hoặc tốc độ cao. Tất cả các đĩa đều được dán lại.

Mã SP Mô tả
50-10045-Z Zirconia Alumina Cloth, 60 Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/25)
50-10050-Z Zirconia Alumina Cloth, 120 Grit, 8″ Adhesive Back Disc (Pk/25)
50-11045-Z Zirconia Alumina Cloth, 60 Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/25)
50-11050-Z Zirconia Alumina Cloth, 120 Grit, 10″ Adhesive Back Disc (Pk/25)
50-10215-Z Zirconia Alumina Cloth, 60 Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/25)
50-10220-Z Zirconia Alumina Cloth, 120 Grit, 12″ Adhesive Back Disc (Pk/25)

 

Liên hệ với chúng tôi để đặt hàng các phụ kiện đĩa mài, phim mài của Allied tại Việt Nam. Các vật tư của Allied có thế sử dụng cho các máy đánh bóng mẫu kim tương thương hiệu khác mà bạn đang có.

Sản phẩm được sản xuất tại USA

Latest Posts

Dụng cụ sửa cổng van an toàn, đĩa van cầm tay

Ngoài máy lapping chuyên dụng để sửa cổng van...

Dụng cụ đánh bóng lỗ khoan từ Helical Lap

Được thành lập vào năm 1958, Helical Lap được...

Diamond Slurry- Dung dịch kim cương đánh bóng

Engis là công ty đầu tiên trên thế giới...