Máy mài và đánh bóng mẫu thủ công TWINPREP 5 ™

Với 2 tấm đánh bóng kích thước 8” và 10” hoạt động độc  lập, Máy mài và đánh bóng mẫu thủ công TWINPREP 5 ™ tăng tốc quá trình kiểm tra mẫu so với M-Prep 5.

Mô tả đặc điểm sản phẩm

The TwinPrep 5™ grinding/polishing machine is designed for manual sample preparation.  Powerful motors provide constant high torque output throughout the speed range, displayed from either 10-500 or 20-990 RPM. Touchpad controls activate coolant flow (adjustable) and start/stop. The stable, corrosion resistant RIM, aluminum and stainless steel construction ensures maximum durability.

Model

2082005 TWINPREP 5™ GRINDER/POLISHER for 8″ or 10″ Platens, 100-240 V 50/60 Hz 1 Phase, 10-500 RPM Includes: Splash Ring and Platen Cover. Platens Sold Separately.
5-7600-M TWINPREP 5™ GRINDER/POLISHER for 8″ or 10″ Platens, 100-240 V 50/60 Hz 1 Phase, 20-990 RPM Includes: Splash Ring and Platen Cover. Platens Sold Separately.

Phụ kiện theo máy

Item Description
38473 Standard Platen, 8″ (203 mm)
5-2005M Magnetic Platen, 8″ (203 mm)
1501269 Standard Platen, 10″ (254 mm)
5-6010M Magnetic Platen, 10″ (254 mm)