Máy mài và đánh bóng mẫu METPREP 4 ™

Máy mài và đánh bóng mẫu METPREP 4 ™ là máy mài mẫu vật liệu bán tự động với đường kính phần đĩa mài là 10” và 12”.

Sử dụng chung với power head PH-4 ™ / PH-6 ™.

Các thông số kỹ thuật của máy:

Các Model:

Items Mô tả
1680238 METPREP 4™ GRINDER/POLISHER with PH-4™ POWER HEAD for 10” or 12″ PLATENS, 115 V 50/60 Hz 1 Phase Includes: Splash Ring and Platen Cover
5-6500-230 METPREP 4™ GRINDER/POLISHER with PH-4™ POWER HEAD for 10” or 12″ PLATENS, 200-240 V AC 50/60 Hz 1 PhaseIncludes: Splash Ring and Platen Cover
1716762 METPREP 4™ GRINDER/POLISHER with PH-6™ POWER HEAD for 10” or 12″ PLATENS, 115 V 50/60 Hz 1 Phase Includes: Splash Ring and Platen Cover
5-6600-230 METPREP 4™ GRINDER/POLISHER with PH-6™ POWER HEAD for 10” or 12″ PLATENS, 200-240 V AC 50/60 Hz 1 PhaseIncludes: Splash Ring and Platen Cover

Các phụ kiện kèm máy

Tùy vào ứng dụng quý khách chọn phụ kiện phù hợp, cung cấp item khi đặt hàng

Item # Description
511827 Sample Holder, Blank with Heating Stage, 140 mm
522419 Sample Holder, (6) 25 mm – 1.25″ Samples, Teardrop Central Force for use with 10″ (254 mm) or 12″ (305 mm) platens
526072 Sample Holder, (5) 25 mm – 40 mm Samples, Teardrop Central Force for use with 10″ (254 mm) or 12″ (305 mm) platens
527898 Sample Holder, (3) 25 mm – 40 mm Samples, Teardrop Central Force for use with 10″ (254 mm) or 12″ (305 mm) platens
533742 Sample Holder, (6) 25 mm – 1.25″ Samples, Dual-Cavity Central Force for use with 10″ (254 mm) or 12″ (305 mm) platens
540682 Sample Loading Fixture for 5-33XX Series Holders
548351 Sample Holder, Blank with Heating Stage, 160 mm
560769 Sample Holder, (6) 25 mm – 1.5″ Samples, Teardrop Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
562596 Sample Holder, (3) 25 mm – 2″ Samples, Teardrop Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
564422 Sample Holder, (9) 25 mm – 1.25″ Samples, Teardrop Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
569901 Sample Holder, (8) 25 mm – 1.25″ Samples, Dual-Cavity Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
570266 Sample Holder, (6) 30 mm – 40 mm Samples, Dual Cavity Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
571727 Sample Holder, (3) Position Clamp Style 1.25″ x 2″ (32 x 50 mm) Pocket for Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
580858 Sample Holder, (5) 1.2″ x 2.1″ (30 x 53 mm) Rectangles Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
581223 Sample Holder, (3) 1.6″ x 2.7″ (40 x 68 mm) Rectangles Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
582319 Sample Holder, (3) 2″ x 2″ (51 x 51 mm) Squares Central Forcefor use with 10″ (254 mm) platens
577206 Sample Loading Fixture for 5-34XX Series Holders
621400 Sample Holder, Blank with Heating Stage, 200 mm
622861 Sample Holder, (12) 25 mm – 1.25″ Samples, Dual-Cavity Central Force for use with 12″ (305 mm) platens
633818 Sample Holder, (6) 25 mm – 2″ Samples, Teardrop Central Force for use with 12″ (305 mm) platens
639297 Sample Holder, (3) 2.1″ x 3.7″ (53 mm x 94 mm) Rectangles Central Force for use with 12″ (305 mm) platens
643315 Sample Holder, (8) 30 mm – 40 mm Samples, Dual-Cavity Central Force for use with 12″ (305 mm) platens
643680 Sample Holder, (6) 1.5″ – 2″ Samples, Dual-Cavity Central Force for use with 12″ (305 mm) platens
650255 Sample Loading Fixture for 5-36XX Series Holders
670342 Sample Holder, (4) 1″ (25 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
672169 Sample Holder, (4) 30 mm Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
673995 Sample Holder, (4) 1.25″ (32 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
675821 Sample Holder, (4) 1.5″ (38 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
677647 Sample Holder, (4) 40 mm Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
679474 Sample Holder, (4) 50 mm Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
681300 Sample Holder, (4) 2″ (51 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
743390 Sample Holder, (6) 1″ (25 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-6™ Power Head
745217 Sample Holder, (6) 30 mm Mounts, Individual Force for use with PH-6™ Power Head
747043 Sample Holder, (6) 1.25″ (32 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-6™ Power Head
748869 Sample Holder, (6) 1.5″ (38 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-6™ Power Head
750695 Sample Holder, (6) 40 mm Mounts, Individual Force for use with PH-6™ Power Head
752522 Sample Holder, (6) 50 mm Mounts, Individual Force for use with PH-6™ Power Head
754348 Sample Holder, (6) 2″ (51 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-6™ Power Head
657559 Sample Holder, (4) Variable Diameter Mounts from 1” to 40 mm using corresponding Spacer Rings, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
730607 Sample Holder, (6) Variable Diameter Mounts from 1” to 40 mm using corresponding Spacer Rings, Individual Force for use with PH-6™ Power Head
5-3X35-50 Individual Force Spacer Ring, for 1″/25 mm Mount for use with 5-3700 or 5-3900 Sample Holder
5-3X40-50 Individual Force Spacer Ring, for 30 mm Mount for use with 5-3700 or 5-3900 Sample Holder
5-3X45-50 Individual Force Spacer Ring, for 1.25″ Mount for use with 5-3700 or 5-3900 Sample Holder
5-3X50-50 Individual Force Spacer Ring, for 1.5″ Mount for use with 5-3700 or 5-3900 Sample Holder
5-3X55-50 Individual Force Spacer Ring, for 40 mm Mount for use with 5-3700 or 5-3900 Sample Holder
1501269 Standard Platen, 10″ (254 mm)
5-6010M Magnetic Platen, 10″ (254 mm)
1499443 Standard Platen, 12″ (305 mm)
5-6005M Magnetic Platen, 12″ (305 mm)
90-208302 Magnetic Base, 10″ (254 mm), with Adhesive Backing
90-208305 Magnetic Base, 12″ (305 mm), with Adhesive Backing
2264626 Platen Storage Cabinet for Platens, Discs or Cloths up to 12″ (300 mm) Diameter
2266452 Aluminum Tray/Shelf

Video:

Latest Posts

Dụng cụ sửa cổng van an toàn, đĩa van cầm tay

Ngoài máy lapping chuyên dụng để sửa cổng van...

Dụng cụ đánh bóng lỗ khoan từ Helical Lap

Được thành lập vào năm 1958, Helical Lap được...

Diamond Slurry- Dung dịch kim cương đánh bóng

Engis là công ty đầu tiên trên thế giới...