Máy mài và đánh bóng mẫu DUALPREP 3™

Máy mài và đánh bóng mẫu DUALPREP 3™ với 2 đĩa mài cho phép kiểm tra cùng lúc nhiều mẫu hơn, máy hoạt động theo cơ chế bán tự động kết hợp với Power Heads ( bộ phận điều khiển) có thể kiểm tra đa dạng các loại mẫu.

Tấm mài, đĩa mài với các kích thước: 8” và 10”.

  • 5-9500:  DualPrep 3™ / PH-3™, 100-240 V
  • 5-9600:  DualPrep 3™ / PH-4™, 100-240 V

Product Prochure

Phụ kiện:

Item # Description
511827 Sample Holder, Blank with Heating Stage, 140 mm
522419 Sample Holder, (6) 25 mm – 1.25″ Samples, Teardrop Central Force for use with 8″ (203 mm) or 10″ (254 mm) platens
526072 Sample Holder, (5) 25 mm – 40 mm Samples, Teardrop Central Force for use with 8″ (203 mm) or 10″ (254 mm) platens
527898 Sample Holder, (3) 25 mm – 40 mm Samples, Teardrop Central Force for use with 8″ (203 mm) or 10″ (254 mm) platens
533742 Sample Holder, (6) 25 mm – 1.25″ Samples, Dual-Cavity Central Force for use with 8″ (203 mm) or 10″ (254 mm) platens
540682 Sample Loading Fixture for 5-33XX Series Holders for use with 8″ (203 mm) or 10″ (254 mm) platens
548351 Sample Holder, Blank with Heating Stage, 160 mm
560769 Sample Holder, (6) 25 mm – 1.5″ Samples, Teardrop Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
562596 Sample Holder, (3) 25 mm – 2″ Samples, Teardrop Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
564422 Sample Holder, (9) 25 mm – 1.25″ Samples, Teardrop Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
569901 Sample Holder, (8) 25 mm – 1.25″ Samples, Dual-Cavity Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
570266 Sample Holder, (6) 30 mm – 40 mm Samples, Dual-Cavity Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
571727 Sample Holder, (3) Position Clamp Style 1.25″ x 2″ (32 x 50 mm) Pocket for Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
580858 Sample Holder, (5) 1.2″ x 2.1″ (30 x 53 mm) Rectangles, Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
581223 Sample Holder, (3) 1.6″ x 2.7″ (40 x 68 mm) Rectangles, Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
582319 Sample Holder, (3) 2″ x 2″ (51 x 51 mm) Squares, Central Force for use with 10″ (254 mm) platens
577206 Sample Loading Fixture for 5-34XX Series Holders
706866 Sample Holder, (3) 1″ (25 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-3™ Power Head
708693 Sample Holder, (3) 30 mm Mounts, Individual Force for use with PH-3™ Power Head
710519 Sample Holder, (3) 1.25″ (32 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-3™ Power Head
712345 Sample Holder, (3) 1.5″ (38 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-3™ Power Head
714171 Sample Holder, (3) 40 mm Mounts, Individual Force for use with PH-3™ Power Head
715998 Sample Holder, (3) 50 mm Mounts, Individual Force for use with PH-3™ Power Head
717824 Sample Holder, (3) 2″ Mounts, Individual Force for use with PH-3™ Power Head)
670342 Sample Holder, (4) 1″ (25 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
672169 Sample Holder, (4) 30 mm Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
673995 Sample Holder, (4) 1.25″ (32 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
675821 Sample Holder, (4) 1.5″ (38 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
677647 Sample Holder, (4) 40 mm Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
679474 Sample Holder, (4) 50 mm Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
681300 Sample Holder, (4) 2″ (51 mm) Mounts, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
694083 Sample Holder, (3) Variable Diameter Mounts from 1” to 1.5″ using corresponding Spacer Rings, Individual Force for use with PH-3™ Power Head
5-3X35-40 Individual Force Spacer Ring, for 1″/25 mm Mount for use with 5-3800 Sample Holder
5-3X40-40 Individual Force Spacer Ring, for 30 mm Mount for use with 5-3800 Sample Holder
5-3X45-40 Individual Force Spacer Ring, for 1.25″ Mount for use with 5-3800 Sample Holder
5-3X50-40 Individual Force Spacer Ring, for 1.5″ Mount for use with 5-3800 Sample Holder
657559 Sample Holder, (4) Variable Diameter Mounts from 1” to 40 mm using corresponding Spacer Rings, Individual Force for use with PH-4™ Power Head
5-3X35-50 Individual Force Spacer Ring, for 1″/25 mm Mount for use with 5-3700 Sample Holder
5-3X40-50 Individual Force Spacer Ring, for 30 mm Mount for use with 5-3700 Sample Holder
5-3X45-50 Individual Force Spacer Ring, for 1.25″ Mount for use with 5-3700 Sample Holder
5-3X50-50 Individual Force Spacer Ring, for 1.5″ Mount for use with 5-3700 Sample Holder
5-3X55-50 Individual Force Spacer Ring, for 40 mm Mount for use with 5-3700 Sample Holder
38473 Standard Platen, 8″ (203 mm)
5-2005M Magnetic Platen, 8″ (203 mm)
1501269 Standard Platen, 10″ (254 mm)
5-6010M Magnetic Platen, 10″ (254 mm)
90-208300 Magnetic Base, 8″ (203 mm), with Adhesive Backing
90-208302 Magnetic Base, 10″ (254 mm), with Adhesive Backing
2264626 Platen Storage Cabinet for Platens, Discs or Cloths up to 12″ (305 mm) Diameter
2266452 Aluminum Tray/Shelf

 

Các thông số PH3 và PH4

Video

Latest Posts

Dụng cụ sửa cổng van an toàn, đĩa van cầm tay

Ngoài máy lapping chuyên dụng để sửa cổng van...

Dụng cụ đánh bóng lỗ khoan từ Helical Lap

Được thành lập vào năm 1958, Helical Lap được...

Diamond Slurry- Dung dịch kim cương đánh bóng

Engis là công ty đầu tiên trên thế giới...