Hệ thống đánh bóng mẫu MULTIPREP™ 8”

Hệ thống đánh bóng mẫu MULTIPREP™ 8” hoạt động bán tự động cho phép kiểm tra mẫu, chuẩn bị mẫu cho nhiều loại vật liệu và phân tích đánh giá bằng kính hiển vi ( quang học, SEM, FIB, TEM, AFM, v.v.)

MULTIPREP™ 8” có khả năng đánh bóng song song, đánh bóng góc hoặc đánh bóng vị trí cụ thể dựa vào khả năng nghiêng của trục. Máy cũng có khả năng điều chỉnh để đánh bóng các mẫu nhỏ đến các mẫu vật liệu lớn.

Xem: Prochure

Các Model:

15-2200 MULTIPREP™ PRECISION POLISHING SYSTEM for 8″ Platen, 100-240 V 50/60 Hz 1 Phase Includes: Splash Ring & Platen Cover, Dial Indicator Calibration Kit, Fixture/Accessory Storage Case
15-2200-TEM MULTIPREP™ SYSTEM with O-Ring Drive, for 8″ Platen, 100-240 V 50/60 Hz 1 Phase – Designed for TEM Sample Preparation of Delicate Materials Includes: Splash Ring & Platen Cover, Dial Indicator Calibration Kit, Fixture/Accessory Storage Case

Mô tả sản phẩm

Các Phụ Kiện

15-1005 Cam-Lock Adapter for #15-1010, #15-1010-RE, #15-1013
15-1010 Cross-Sectioning Paddle with Removable 3.1 mm SEM
15-1010-RE Cross-Sectioning Paddle with Reference Edge for #15-1005, #69-50000, #69-41000, #69-41005
15-1013 TEM Wedge/FIB Thinning Paddle with 5.3 mm W x 3.5 mm D x 17 mm L Pyrex® Insert
15-1014 TEM Wedge/FIB Fixture Body and Pk/4 #69-40015 Pyrex® Inserts
15-1018 SIMS/TEM Thinning Fixture with 0.5” D x 0.4” H (12.7 x 10.2 mm) Pyrex® insert
15-1020 Parallel Polishing Fixture, Stainless Steel, 2.25″ (57 mm) Diameter
15-1020-80 Parallel Polishing Fixture, Stainless Steel, 3″ (80 mm) Diameter
15-1020-100 Parallel Polishing Fixture, Stainless Steel, 4″ (100 mm) Diameter
15-1025 Teardrop Fixture 40 mm Mount Capacity
15-1035 Weight Kit including: (1) 200 and (1) 100 gram Barrel Weights, (1) 200, (1) 100, and (1) 50 Gram Slotted Weights and (1) Holding Rod
15-1045 Multipurpose Fixture, 2″ W x 1″ H x 0.75″ D (51 x 25 x 19 mm) Pocket
15-1046 Multipurpose Fixture, 45° Diagonal Orientation, 2″ W x 1″ H x 0.80″ D (51 x 25 x 20 mm) Pocket
15-1047 Multipurpose Fixture, 1.00″ W x 0.40″ H x 0.45″ D (25 x 19 x 11 mm) Pocket
15-1048 Multipurpose Fixture, 45° Diagonal Orientation, 1.0″ W x 0.4″ H x 0.5″ D (51 x 10.2 x 12.7 mm) Pocket
15-1050 Cross-Sectioning Paddle, Clamp Style with 0.63″ W x 0.10″ H x 0.25″ D (16 x 2.5 x 6.4 mm) Pocket
15-1051 Cross-Sectioning Paddle, Clamp Style, Diagonal Orientation with 0.63″ W x 0.10″ H x 0.25″ D (16 x 2.5 x 6.4 mm) Pocket
120-30015 Digital Indicator Measurement System, with Granite Stand
10-1005 Precision Aluminum Platen, 8″ (203 mm)
10-1005M Precision Magnetic Platen, 8″ (203 mm)
2264626 Platen Storage Cabinet for Platens, Discs or Cloths up to 12″ (305 mm) Diameter
2266452 Aluminum Tray/Shelf

Hình ảnh:

Latest Posts

Dụng cụ sửa cổng van an toàn, đĩa van cầm tay

Ngoài máy lapping chuyên dụng để sửa cổng van...

Dụng cụ đánh bóng lỗ khoan từ Helical Lap

Được thành lập vào năm 1958, Helical Lap được...

Diamond Slurry- Dung dịch kim cương đánh bóng

Engis là công ty đầu tiên trên thế giới...