Chất làm đông cứng mẫu nhanh Quick Cure Acrylic

4.1.1

QuickCure Acrylic sử dụng cho việc đúc mẫu nguội, các mẫu không chịu được nhiệt độ cao với thời gian đông kết mẫu nhanh và số lượng lớn.

Bột nhựa Acrylicdung dịch đông cứng Acrylic (Acrylic Liquid) được phối trộn theo tỷ lệ thích hợp là  bột nhựa : dung dịch (2:1)

Quick Cure Acrylic có thời gian đông đặc nhanh hơn Chất làm đông cứng mẫu nguội EpoxySet và có khả năng sinh nhiệt trong quá trình đông kết mẫu.

Đặc điểm:

  • Thời gian đông kết mẫu: 15 đến 20 phút
  • Độ cứng: 82 Shore D
  • Độ trong suốt cao
  • Nhiệt độ sinh ra trong quá trình đông cứng mẫu: 60°C (140°F)
  • Sử dụng tốt cho các bảng mạch PCB

Vui lòng cung cấp mã sản phẩm khi đặt hàng: