Home VẬT TƯ CHẤT LÀM ĐÔNG CỨNG MẪU

CHẤT LÀM ĐÔNG CỨNG MẪU

Chất làm đông cứng mẫu kim tương, linh kiện, chất bán dẫn phục vụ cho quá trình chuẩn bị mẫu, nghiên cứu mẫu Epoxyset, EpoxyMount