Home VẬT TƯ NHỚT BÔI TRƠN

NHỚT BÔI TRƠN

Nhớt bôi trơn, dung dịch bôi trơn gốc dầu, gốc nước để hỗ trợ quá trình mài, đánh bóng vật liệu. Sử dụng cùng với các hợp chất kim cương, bột kim cương mài đánh bóng