Home Vật Tư Chuẩn Bị Mẫu

Vật Tư Chuẩn Bị Mẫu

Cung cấp đầy đủ vật liệu tiêu hao trong quá trình chuẩn bị phân tích mẫu vật liệu: Dao cắt, giấy đánh bóng, phim kim cương, bột nhôm, nhựa epoxy , nhựa acrylic, giấy nhám, vải nhám…Sản phẩm cuẩ Allied High Tech USA