Home THIẾT BỊ CHUẨN BỊ MẪU

CHUẨN BỊ MẪU

Cung cấp máy, thiết bị, dụng cụ, vật tư chuẩn bị mẫu phân tích kim loại, phi kim, chất bán dẫn, vật liệu trong phòng thí nghiệm từ Allied High Tech USA. Sản phẩm chất lượng cao được hàng vạn phòng thí nghiệm trên thế giới tin dùng.