Home Thiết Bị Đánh Bóng Lỗ Khoan

Thiết Bị Đánh Bóng Lỗ Khoan

Cung cấp hoàn chỉnh hệ thống, thiết bị, dung cụ vật tư hoàn thiện, đánh bóng mặt trong lỗ khoan kim loại, hợp kim độ chính xác cực cao. Sử dụng cho các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo chính xác cao. Sản phẩm của Engis USA
– Diamond bore finishing tools
– Bore honing & finishing System