Home Máy Cắt Mẫu

Máy Cắt Mẫu

Máy cắt mẫu kim tương độ chính xác cao từ hãng Allied High Tech USA phục vụ nghiên cứu và chuẩn bị mẫu phân tích vật liệu trong phòng thí nghiệm TEM, SEM, vật liệu, chuẩn bị mẫu