Đai mài cho máy mài đánh bóng mẫu

Đai mài sử dụng cho máy mài mẫu, máy đánh bóng mẫu kim tương

  1. Abrasive Belts – Aluminum Oxide

 

Mã SP Mô tả
50-10460 Aluminum Oxide Cloth, 80 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10470 Aluminum Oxide Cloth, 120 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10475 Aluminum Oxide Cloth, 180 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10480 Aluminum Oxide Cloth, 240 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10485 Aluminum Oxide Cloth, 320 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)

2. Đai mài Silicon Carbide

Mã SP Mô tả
50-10415 Silicon Carbide Cloth, 60 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10420 Silicon Carbide Cloth, 80 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10425 Silicon Carbide Cloth, 120 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10430 Silicon Carbide Cloth, 180 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10435 Silicon Carbide Cloth, 240 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10440 Silicon Carbide Cloth, 320 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10445 Silicon Carbide Cloth, 400 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10450 Silicon Carbide Cloth, 600 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)

3. Đai mài Zirconia Alumina

Mã SP Mô tả
50-10420-Z Zirconia Alumina Cloth, 60 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10425-Z Zirconia Alumina Cloth, 80 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)
50-10435-Z Zirconia Alumina Cloth, 120 Grit, 4″ x 36″ Belt (Pk/10)

 

Liên hệ với chúng tôi để mua các thiết bị và vật tư của Allied tại Việt Nam